Polityka jakości

Polityka Jakości Zakładu Chemiczno-Farmaceutycznego „Farmapol” Sp. z o.o. jest rozumiana jako zespół działań prowadzonych przez Kierownictwo i Personel w obszarze projektowania, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych i suplementów diety zdobywających uznanie i satysfakcję Klientów.

Polityka Jakości w Zakładzie Chemiczno-Farmaceutycznym „Farmapol” Sp. z o.o., to:

  • JAKOŚĆ PRODUKTÓW - strategicznym zadaniem Dyrekcji i wszystkich pracowników Zakładu jest wysoka jakość działań - od rejestracji, kwalifikacji dostawców, poprzez wytwarzanie, kontrolę jakości, magazynowanie, marketing i sprzedaż, które zapewniane są przez prowadzenie wszystkich procesów zgodnie z wymaganiami GMP. Suplementy diety spełniają wymagania HACCP.

  • ZASPOKOJENIE OCZEKIWAŃ KLIENTA - naszym celem jest wyjście na przeciw oczekiwaniom Klienta poprzez wytwarzanie produktów najwyższej jakości, które są skuteczne, bezpieczne, a także świadczenie wysokiej jakości usług.

  • DBAŁOŚĆ O PRACOWNIKÓW - naszym celem jest uzyskanie zadowolenia pracowników poprzez doskonalenie ich kwalifikacji, zapewnienie dobrych warunków pracy oraz opiekę nad pracownikami emerytowanymi.

  • POSTĘPOWANIE ETYCZNE - naszym celem jest nie pozostawanie obojętnym na potrzeby i problemy drugiego człowieka oraz środowiska. 

Postanowienia niniejszej Polityki Jakości są wszystkim znane, zrozumiałe, wdrożone i publicznie dostępne na wszystkich szczeblach organizacyjnych Zakładu.

Poznań, dnia 04.01.2010 rok